Friday, November 28, 2014

Dayarani Dayarani Dasarathe Rama

rAgam – mOhana
tAlam – Adi

Pallavi:
dayarAnI dayarAnI dASarathE rAma ||
dayarAnI
Charanam:
viva riMpa taramA raGuvIrAnaNda muna rAma ||
dayarAnI
talacitE mEnella pulakariMcEni rAma ||
dayarAnI
kanugona nAnaNda mai kannIru niNDEni rAma ||
dayarAnI
caraNa kaugilivELa celagi maimaracEni rAma||
dayarAnI
ceMta nuMDaga nAdu ciMtalu tolagEni rAma||
dayarAnI
AsiMcu vELa jagamella tRuNamayyIni rAma||
dayarAnI
SrI tyAgarAjuni celikADu nIvE rAma||
dayarAnI

No comments:

Post a Comment