Wednesday, November 26, 2014

Alakalalla Ladaga

rAgam - madhyamAvati
tAlam - rUpaka

Pallavi:
Alakalalla lADaga gani A rANmuni yeTu poNgeno ||
Alakalalla
Anupallavi:
celuvu mIRaganu mArI cuni mada maNacE vELa ||
Alakalalla
Charanam:
Muni kanu saiga delisi Siva dhanu vunu viRicE samaya- |
muna tyAgarAja vinutuni mOmuna raNjillu ||
Alakalalla

No comments:

Post a Comment