Tuesday, June 3, 2014

Guruleka Etuvanti

rAgam- gaurImanOhari
tAlam- JaMpe

Pallavi:
gurulEka eTuvaNTi guNiki teliyagabOdu sa ||
gurulEka
Anupallavi:
karukaina hRudrOga gahana munu goTTa sa ||
gurulEka
Charanam:
tanuvu sutadhanadAra dAyAdi bANdhavulu  |  janiyiNci cedaru jAlini karuNatO |
manasu naNTaka maNci maNdanucu |
tattva bOdhana cEsi kApADu tyAgarAjAptuDa ||
gurulEka

No comments:

Post a Comment