Friday, June 13, 2014

Adigi Sukamu Levvar

rAgam- madhyamAvati
tAlam- cApu

Pallavi:
aDigi suKamu levvar anuBaviNcirirA Adi mUla mA rAma ||
aDigi
Anupallavi:
saDalani pApa timira kOTi sUrya sArva Bauma sAra sAkSha sadguNa –niN ||
aDigi
Charanam:
ASrayiMci varamaDigina sIta yaDavi bOnAye |
ASaharaNa rakkasi iShTamaDuga apuDe mukkupOye OrAma ||
aDigi
 vAsiga nAradamauni varamaDuga vanita rUpuDAye |
AsiMci durvAsu DannamaDuga, apuDe maMdamAye OrAma ||
aDigi
sutuni vEDukajUDa dEvaki yaDuga yaSOda sUDanAye |
satulella rati BikShamaDuga vArivAri patula vIDanAye OrAma ||
aDigi
nIkE daya buTTi brOtuvO brOvavo nIguTTu bayalAye |
sAkEta dhAma SrI tyAgarAja nuta svAmi ETi mAyA OrAma- niN ||
aDigi

No comments:

Post a Comment