Tuesday, April 8, 2014

Nee Maayeyolago Ninnolu Maayeyo

Composer:Kanakadasaru

nee maayeyoLago -ninnoLu maayeyo
nee daehadoLago -ninnoLu daehavo
nee
bayalu aalayadoLago -aalayau bayaloLago
bayalu aalayaveraDu –nanayana doLago
nayana buddhiya oLago -buddhi nayandoLago
nayana buddhi gaLeradu ninnoLago- hariyE       
nee
saviyu sakkareyoLago-sakkareyu saviyoLago
saviyu sakkareyaraDu jihveyoLago
jihve buDDioLago- Buddi  jihveya oLago
jihve Buddi gaLeraDu ninnoLago- hariyE      
nee
kusumadali ganDhavo- gandhavolavu kusumavo
kusuma ganDhagaLeraDu- aagraaNadoLago
asambhava kaagineley Adi keshavaraya
usulaennaLavalla ella ninnoLago
nee

No comments:

Post a Comment