Tuesday, April 8, 2014

Nammamma Shaarade Umaa

Composer: kanaka dAsaru
raga: jhinjhoTi
tALa: aTTa

nammamma shaarade umaa-maheshwari
nimmoLagiha naaramma                          
nammamma
kammagOlana vairi-sutanaada soNDila          
hemmaiya gananaathane ammayya
nammamma
uTTa daTTiyu bigi duTTa chellaNada
diTTa taaniva naaramma
paTTada raaNi paarvatiya kumaaranu
hoTTeya gaNanaathane
nammamma
mOre kappina bhaava moradagalada 
kivikOre daaDeya naaramma 
moorukaNNana suta muridiTTa chandrana
dheera taa gaNanaathane
nammamma
raashi vidyeya balla ramaNee hambala nolla
bhaashiganiva naaramma
lEsaagi janara salahuva kaagi neleyaadi
kEshava daasa kaaNe
nammamma

No comments:

Post a Comment