Thursday, November 7, 2013

Uyyala Balunucedaru

rAgam:madhyamAvati

uyyAla bAlu nUcedaru kaDu  
noyya noyya noyya nucu
uyyAla
bAla yavvanulu pasiDi vuyyAla  
bAluni vadda pADEru
lAli lAli lAli lA lemma
lAli lAli lAli lA lanucu
uyyAla
tammi rEku ganu dam mula navvula
vammu jUpula bADEru
kommalu maTTela gunukula naDavula  
dhimmi dhimmi dhimmi dhimm anucu
uyyAla
callu jUpula java rAMDlu  
rE palle bAluni bADEru
balli du vEnkaTa pati jEran andelu
Gallu Gallu Gallu Gall anucu
uyyAla

No comments:

Post a Comment