Wednesday, August 28, 2013

Enna Kade Hayisuvuda Ninna Bhara

rAgam– niLambari
tAlam– Khanda Chapu

enna kaDe hAyisu vudu ninna bhAra
enna
ninna neneyusu sutalide enna vyApArara
enna
enna sati sutarige nIne gati
ninna vayambodu niyE nIti
enna
enna jeevana porevu du ninna dharma
ninna bittu eraguvudu enna karma
hari nI nallade ArIgE morE yiDuve
siri purandara viTTala ninna pADuve
enna

No comments:

Post a Comment