Wednesday, July 31, 2013

Aatana Paaduve Anavarata

rAgam- Hamsanandi

Aatana paaduve anavarata
preeti yindali tanna bhaktara sala huva
 Aatana
Aavatana kirtiyanu parikshita kele
pava nana danu mooja gavariya
bhava shuddi yali shuka naa ranu
pogaluva aavagam prahlada
naa davana nene va nayya
Aatana
shileya baaleya maadida paada vaaradu
nalina sambha vanu pettava raaru
kali yugada manu jarige aara naamavu gati
ileya bharava ni luhi salahida raa rayya
 Aatana
drupadana suteya maana lakshakan aaru
nrpadhar manige sam rakshakan aaru
kripeyinda vidUrana maneya lundavan aaru
Apat kaaladalli gajava salahida raa rayya
 Aatana
saga rana magalige aara naama vegati
yogadi naarada nu arabhajipenu ayya
raga rahita hanumanta node ya naaru
bhaga vatara priya pundara vithala
Aatana

No comments:

Post a Comment