Thursday, September 27, 2012

Teen Lokhu Mae

Teen Lokhu Mae Sabse Paehalae
Hothi Jinnu Ki Pooja
Vignu Vinashaku Jo Kehalaya
Devuna Hesha Dhoojha
Ganapathy Deva Jay Jay Ganapathy Deva
Teen Lokhu 
Jo Kartha Nishu Thamu Bhavuse
Sree Ganeshu Ji Ka Si Miran
Kushiyon Se Ho Jatha Jaghu Maghu
Ushke Ghar Ka Aanghan
Jo Janu Karuthae Bhakthi Bhaavusae
Ishu Din Pooja Aaruchan
Uskho Dethae Vrudhi Siddhi
Sree Bhavani Nandhanu
Teen Lokhu 
Charu Bhujay Inki Varudhayak
Shobha Iniki Nyari
Ekku Dhandhu Khaju Mukhadhari Ki 
Moorakhu Mangalu Khari
Ushuka Jeevan Dhanyahe Jishupal 
Hothi Daya Thumari
Jay Jay Jay Hey Devu Gajanan
Bhakthon Ke Hithukhari
Teen Lokhu 

No comments:

Post a Comment