Thursday, August 30, 2012

Bharatha Vedamuga

Shambo Shankara  Hara Hara Mahadeva
Thathinthadimi Thindhimi Parula
Thandavakeli Thappara
Gowri Manjula Sinjinee Jatula Lasya Vinodava Shankara

Bharatha Vedamuga Niratha Natyamuga Kadilina Padamidhi Eesa
Shiva Nivaedanaga Avani Vaedanaga Palikenu Padamu Paresa
Neelakandhara Jali Pondara Karunatho Nanu Ganara
Neelakandhara Saila Mandira Moravini Badulidara
Nagajou Manoja Jagadeeswara Malendu Sekhara- Shankara
Bharatha
Hara Hara Mahadeva Hara Hara Mahadeva

Aa.. Aa.. Aa.. Aa. Aa.. Aa.. Aa.. Aa..Haa
Anthakaanta Nee Sati  Agnitapta Mainadi
Nenu Thyagamichi Tanu Neelo Neelamainadi
Aadishakti Aakriti Atri jatha Parvathi 
Thanuvaina Pranadavuni Chentaku Cherutunnadi
Aa.. Aa.. Aa.. Aa. Aa.. Aa.. Aa.. Aa..
Bhavuni Bhuvuki Tharalinchela Tarali Vidinee Thalapinchela
Rasa Taranginee Leela Yathini Rutya Rathuniya Cheyagalige Ee- Vela
Bharatha
Jangamasavara Gangachita Sira Mruda Mandutha Kara Pura Hara
Rakthasubhankara Bhavanashankara Swara Hara Daksha Thvara Hara
Phalavilochana Palitha Janagana Kala Kala Vishveshwara
Ashuthosha Adha Nasavinasana Jayagireesa Brihadeeshwara

Vyomakesa Ninu Himagiri Vara Suta Prema Pasamuna Piluvanga
Yogivesa Nee Manasuna Kala Kata Ragalesamanina
He Mahesa Ni Bayatapadahrathi Daithya Soshanamu Jarupanga
Bhogibhoosha Bhuvanalini Nilupava Abhayamudralona

Namaka Chamakamula Na Da Na Yamaka Gamakamula Yogana
Palukuthunna Prananana Pranavanadha Pradhamanadha Shruti Vinnana

No comments:

Post a Comment